Metody rozwiązywania sudoku

Pierwsza metoda rozwiązywania sudoku
Polega na wyszukiwaniu miejsca, gdzie w obrębie małego kwadratu 3×3 pasuje dana cyfra na zasadzie eliminacji rzędów i kolumn, w których ta cyfra znajduje się w innych kwadratach. Diagram 1 – cyfrę 4 wpisać można tylko w jedno pole środkowego dolnego kwadratu (oba pozostałe rzędy są już zajęte).
Jak rozwiązywać sudoku

Diagram 2 – bardziej skomplikowany przypadek, znalezienie miejsca dla cyfry 3. Cyfra 3 pasuje w dwa miejsca w środkowym dolnym kwadracie. Pozwala to na wyeliminowanie tego rzędu (cyfra 3 musi znaleźć się w tym rzędzie, niezależnie czy na polu po lewej czy po prawej), a w konsekwencji czego w prawym dolnym kwadracie dwa rzędy są zajęte. Jedną kolumnę zajmuje wpisana już cyfra 3, więc pozostaje jedyne pole gdzie można wpisać cyfrę 3.(te obok 8)

Druga metoda rozwiązywania sudoku

Polega na dopełnianiu rzędu, kolumny lub kwadratu 3×3 cyframi od 1 do 9. Diagram 3 – w dolnym rzędzie brakuje już tylko dwóch cyfr, Łatwo sprawdzić, że są to 1 i 7. Do drugiego pustego pola od lewej pasuje tylko cyfra 1, ponieważ w tej kolumnie już znajduje się cyfra 7. Cyfra 7 natomiast powinna się znaleźć w pierwszym pustym polu po lewej.

Rozwiązywanie sudoku

Diagram 4 – w pewnym momencie można dopełnić cały kwadrat, dla przykładu lewy dolny. Cyfra 2 pasuje tylko do środkowej kolumny, cyfra 6 tylko do środkowego rzędu. Do tego gdzie umiejscowić cyfrę 9 można w tym przypadku dojść na dwa sposoby:
* bo jest to ostatnia cyfra jaka pozostała do wpisania w tym kwadracie
* bo nie można tam wpisać ani cyfry 2 ani cyfry 6

Trzecia metoda rozwiązywania sudoku

Jest to metoda wymagająca „bazgrania” po diagramie. Polega ona na stawianiu w odpowiednim miejscu kratki kropek-podpowiedzi. Kropki stawia się tak, by jasno określić cyfrę – patrz Diagram 5.

Diagram 1

Diagram 6 – rozwiązując Sudoku często spotykamy się z sytuacją, kiedy w kwadracie 3×3 dana cyfra może znaleźć się dokładnie w dwóch miejscach. Zaznaczamy wtedy oba te miejsca kropką, postawioną w odpowiednim punkcie kratki.

Diagram 2

Diagram 7 i 8 – kiedy później, w trakcie rozwiązywania, jedno z tych miejsc zostanie zapełnione jakąś cyfrą inną niż wskazuje kropka, to w drugie miejsce można automatycznie wpisać cyfrę wskazaną przez kropkę.

Dodaj komentarz